Jogi dokumentumok

Általános szerződési feltételek

Cookie tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Bojti Andrea magánrendelés

Adatkezelési tájékoztató

bojtiandrea.hu; szuloklub.bojtiandrea.hu
 1. Bevezető

Ezen Általános Szerződései Feltételek az alábbi Szolgáltató és a bojtiandrea.hu  és a szuloklub.bojtiandrea.hu weboldalakon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatást igénybe vevő Vásárló között kötettett szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza mind a Szolgáltató, mind a Vásárló részéről. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és fizetési kötelezettséggel jár.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001-es CVIII: tv. illetve a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet az irányadó.

A szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF-et módosítani. Az módosítás csak a módosítás után létrejött szerződésekre nézve kötelező.

A szerződés nyelve magyar. Vásárláskor írásbeli szerződés nem kötünk, így azokat nem iktatjuk.

Szolgáltató:

Név: Gyermekpszichológus Blog Bt.

Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 34/A 2/7.

Cégjegyzék szám: 01-06-797009

Adószám: 27429163-1-43

Email: info@bojtiandrea.hu

Elérhető szolgáltatások:

 • Online kurzusok
 • Előfizetéses online klubtagság
 • Online kurzus – a vásárlás menete

A Vásárló megrendelheti a bojtiandrea.hu weboldalon az Online kurzusok menüpont alatt  elérhető online pszichológiai kurzusokat.

Az egyes kurzusok tartalmát bemutató oldalak alján található „Megvásárolom!” gombra kattintva a Vásárló a sf.bojtiandrea.hu aloldalra kerül átirányításra, ahol a megrendeléshez (Név, Email) és a számlázáshoz (Számlázási név, Ország, Irányítószám, Város, Cím) szükséges adatok  kell megadnia. Az adatok megadását követően a „Fizetés” gombra kattintással rendelhető(k) meg a kurzus(ok). A „Fizetés” gombra kattintva a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A megrendelt kurzusok kifizetésére online bankkártyás fizetési lehetőség áll a Vásárló rendelkezésére. Az online bankkártyás fizetési lehetőséget az OTP Mobil Kft. biztosítja a SimplePay online bankkártyás fizetési rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

Sikeres fizetést követően a Vásárló egy automatikus visszaigazoló emailt kap a SimplePay-től, illetve egy külön automatikus email-ben kapja meg a Számlát a számlázási szolgáltatótól (Billingo Technologies Zrt.). A Vásárló részére a sikeres fizetést követően szintén automatikusan létrehozásra és megküldésre kerül a felhasználó neve és jelszava, amelyekkel a bojtiandrea.hu oldalon bejelentkezve éri el a megvásárolt online kurzust. Ezzel a szerződés létrejön. Amennyiben a kurzushoz zárt facebook csoportos hozzáférési is jár, a csoportba való jelentkezésről az információk szintén email-ben kerülnek megküldésre automatikusan.

Sikertelen bankkártyás fizetés esetén sikertelen tranzakcióról a Vásárló részére a SimplePay automatikus emailt küld, illetve a Szolgáltató is email-ben informálja a Vásárlót a fizetés sikertelenségéről, megküldve számára a fizetési linket, amelyen keresztül újra megkísérelheti a bankkártyás fizetést. Az email-ben felkínálásra kerül a Vásárló részére az átutalással történő fizetési lehetőség is az ehhez szükséges információk átadásával (bankszámla száma, kedvezményezett neve). Átutalásos fizetés esetén a felhasználó név és jelszó generálása és megküldése, valamint a számla kiállítása és megküldése nem automatikusan történik. A Vásárlónak jeleznie kell email-ben az info@bojtiandrea.hu email címre az átutalás megtörténtét. A Szolgáltató az átutalás tényét 1 héten belül ellenőrzi és email-ben megküldi a hozzáférési adatokat (felhasználó név és jelszó), valamint kiállítja az elektronikus számlát, amit a számlázási szolgáltató továbbít email-ben. Ezzel a szerződés létrejön.

Kérjük a rendelés feladása előtt ellenőrizze a megadott email címet! Ha hibásan adta meg az email címét, vagy nem érkeztek meg a visszaigazoló emailek, kérjük azt jelezze az info@bojtiandrea.hu email címre.

A Szolgáltatót a Vásárló által hibásan vagy pontatlanul megadott adatokért semminemű felelősség nem terheli.

 • Előfizetéses online klubtagság

A szuloklub.bojtiandrea.hu oldalon keresztül a Vásárló előfizetéses klubtagsághoz csatlakozhat. A szolgáltatás részletes ismertetése a szuloklub.bojtiandrea.hu oldalon található.

A klubtagsághoz való csatlakozás szuloklub.bojtiandra.hu weboldalon található „Belépek a klubba!” gombra kattintva lehetséges. Ezt követően a Vásárló a sf.bojtiandrea.hu aloldalra kerül átirányításra, ahol a megrendeléshez (Név, Email) és a számlázáshoz (Számlázási név, Ország, Irányítószám, Város, Cím) szükséges adatok  kell megadnia. Az adatok megadását követően a „Fizetés” gombra kattintással lehetséges az előfizetéses klubtagsághoz csatlakozni. A „Fizetés” gombra kattintva a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Az előfizetési díj kifizetése online bankkártyás regisztrációval történik, ismétlődő bankkártyás fizetési módban. Az online bankkártyás fizetési lehetőséget az OTP Mobil Kft. biztosítja a SimplePay online bankkártyás fizetési rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

Az Ismétlődő fizetés egy, a SimplePay által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Vásárló (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A a Vásárló a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Sikeres fizetést követően a Vásárló egy automatikus visszaigazoló emailt kap a SimplePay-től, illetve egy külön automatikus email-ben kapja meg a Számlát a számlázási szolgáltatótól (Billingo Technologies Zrt.). A Vásárló részére az első sikeres fizetést követően szintén automatikusan létrehozásra és megküldésre kerül a felhasználó neve és jelszava, amelyekkel a szuloklub.bojtiandrea.hu oldalon bejelentkezve éri el az előfizetéses tartalmakat. Ezzel a szerződés létrejön. A zárt facebook csoportba való jelentkezésről az információk szintén email-ben kerülnek megküldésre automatikusan.

Az előfizetés gyakoriságának megfelelően ismétlődő fizetésekről szintén minden alkalommal érkezik visszaigazoló email a SimplaPay-től, a számlát tartalmazó email a számlázási szolgáltatótól (Billingo Technologies Zrt.), illetve a Szolgáltatótól is. A Szolgáltató által küldött visszaigazoló email-ben minden esetben szerepel egy link, amellyel az előfizetés felmondható. Ezzel egy időben ismétlődő fizetési megbízás automatikusan törlésre kerül. Felmondott előfizetés esetén a hozzáférés a megfizetett időszak végéig aktív marad, majd ezt követően inaktiválódik.  Ezzel a szerződés megszűnik.

Első alkalommal történő sikertelen bankkártyás fizetés (regisztáció) esetén a sikertelen tranzakcióról a Vásárló részére a SimplePay automatikus emailt küld, illetve a Szolgáltató is email-ben informálja a Vásárlót a fizetés sikertelenségéről, megküldve számára a fizetési linket, amelyen keresztül újra megkísérelheti a bankkártyás fizetést. A bankkártya regisztrációt követően a jövőben esedékessé váló fizetés sikertelensége esetén a Vásárló felhasználói hozzáférése inaktiválásra kerül.

A Szolgáltató folyamatosan 31 egymást követő napon keresztül próbálkozik a beregisztrált bankkártya terhére történő Tranzakció sikeres végrehajtásával. Sikeres tranzakció esetén a hozzáférés automatikusan újra aktiválódik. Amennyiben a 31. napon sem érkezik sikeres válaszüzenet a beregisztrált kártya terhére, több próbálkozás nem hajtható végre, és a beregisztrált kártyához tartozó azonosítót (ún. „token”-t) a Szolgáltató töröli. Ezzel a szerződés megszűnik.

Kérjük a rendelés feladása előtt ellenőrizze a megadott email címet! Ha hibásan adta meg az email címét, vagy nem érkeztek meg a visszaigazoló emailek, kérjük azt jelezze az info@bojtiandrea.hu email címre.

A Szolgáltatót a Vásárló által hibásan vagy pontatlanul megadott adatokért semminemű felelősség nem terheli.

 • Elállás joga

A Vásárlót általánosságban indoklás nélküli elállási jog illeti a vásárlástól számított 14 napon belül.

Az Elállás jog nem érvényesíthető szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével  kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Vásárló az elállási jogát.

A Vásárló minden esetben tájékoztatva van erről jelen ÁSZF formájában, és az online kurzus kifizetésével a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését adja arra, hogy tudomásul veszi,  hogy a kurzus kifizetésével, illetve a felhasználó név és jelszó megküldésével elveszíti az elállási jogát.

A nem tárgyi adathordozókra vonatkozó elállási jogi lehetőséggel nem minden esetben kíván élni a Szolgáltató, a Vásárlóknak nyújtott Pénzvisszafizetési garancia keretében.

A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre, előadásra, workshopra vagy tréningre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ez abban az esetben is irányadó, ha a Vásárló olyan online eseményre vásárol belépőjegyet (megtekintési jogosultságot), amely egy megadott időpontban, a közvetített eseménnyel egy időben elérhető (élő közvetítés). Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

 • Felmondás joga

Az előfizetéses online klubtagság szolgáltatás a Vásárló részéről bármikor felmondható Szolgáltató által a sikeres fizetésről megküldött visszaigazoló email-ben szerepelő linkre való kattintással. Ezzel egy időben az ismétlődő fizetési megbízás automatikusan törlésre kerül. Felmondott előfizetés esetén a hozzáférés a megfizetett időszak végéig aktív marad, majd ezt követően inaktíválódik.  Ezzel a szerződés megszűnik.

Az előfizetéses online klubtagság szolgáltatás a Szolgáltató részéről felmondható, amennyiben a Vásárló nem tartja be a Szolgáltató által megfogalmazott szabályokat:

 1. Ez egy támogató közösség. A személyeskedésnek, egymás minősítésének, sértegetésének, kioktatásának nincs helye.
 2. Védjük a gyermekek személyiségi jogait. A gyermekről képet kitenni tilos! A nagyon intim információkat célszerű anonim módon kérdezni.
 3. Reklámozás és MLM tevékenység szigorúan tilos! Azonnali kizárást von maga után.
 4. A Tag köteles betartani a Szerzői Jogokat! A Facebook csoportból információkat kivinni, máshol megosztani szigorúan tilos!
 • Panaszkezelés

Panaszbejelentés: info@bojtiandrea.hu  email címre küldhető.
A szolgáltató a panaszt haladéktalanul, legkésőbb 15 munkanapon belül kivizsgálja és az kivizsgálás eredményéről írásos formában értesíti a panaszkodót.

Panasz benyújtásának egyéb lehetőségei:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459
4800 Faxszám: +36 1 210 4677

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei

Békéltető testület: ha az ügyfél a vitás kérdést bíróságon kívül, békés úton szeretné rendezni.

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Tel.: +36 (1) 488 21 31,

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)

 • Pénzvisszafizetési garancia:

A Pénzvisszafizetési garancia csak az online kurzusok esetén érvényesíthető. Az előfizetéses klubtagság esetén nem vehető igénybe. Az online kurzus ára visszatérítésre kerül, ha a Vásárló úgy érzi, hogy a megvásárolt kurzus nem adott számára semmi pluszt és a vásárlást követő 7 napon belül az info@bojtiandrea.hu email címre írásban jelzi ezen igényét. Bankkártyás vásárlás esetén a visszatérítés a SimplePay rendszerén keresztül történik a megadott bankkártyára történő visszatérítéssel, átutalásos vásárlás esetén pedig a Vásárló azon bankszámlájára, amelyről az online kurzus átutalta. A visszatérítés a beérkezett igényt követően 7 napon belül megtörténik. A bankkártyára történő visszatérítés, illetve bankszámlára történő visszautalás költségét a Szolgáltató állja. A vásárláskor kiállított számla sztornózásra kerül, a sztornó számla pedig kiküldésre.

A garanciaigény jelzésének megtörténte után azonnali hatállyal megszűnik a Vásárlónak a hozzáférése a megvásárolt online kurzushoz, illetve a kurzushoz kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz (például zárt facebook csoportos hozzáféréshez). Ennek nem feltétele a visszautalás sikeres megtörténte.

Amennyiben a fenti határidők lejártáig nem történik meg a Vásárló részéről a garancia igénybevételének e-mailben történő jelzése, a garancia már nem érvényesíthető. Telefonon, Messenger üzenetben jelzett igények nem érvényesíthetőek, a garancia igénybevételének feltétele, hogy szükség esetén a vásárló igazolni tudja a vásárlás megtörténtét, a vásárlás adatainak megadásával.

A garanciával élő személynek a továbbiakban a Szolgáltató megtagadhatja további termékek eladását vagy szolgáltatások nyújtását, egyéni elbírálás alapján.

A Pénzvisszafizetési garancia, mint extra garancia bármikor visszavonható, a visszavonás dátumáig történő vásárlásokra visszamenőleg természetesen a határidők betartásával érvényesíthető.